Regulamin

Regulamin portalu katalogfischer.pl


I. Wstęp

 1. Portal katalogfischer.pl jest ogólnodostępny, skierowany przede wszystkim do numizmatyków i kolekcjonerów monet. Zawiera szczegółowe informacje o monetach oraz ich ceny rynkowe z podziałem na stan zachowania. Dostęp do cen jest ograniczony dla użytkowników zarejestrowanych, którzy opłacili abonament dostępowy.


II. Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług przez Gliwickie Centrum Numizmatyczne - Adam Łanowy.
 2. katalogfischer.pl – portal, którego administratorem jest Gliwickie Centrum Numizmatyczne - Adam Łanowy wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający numer NIP: 6311907857 oraz REGON: 240559000. Adres: ul. Rybnicka 56, 44-100 Gliwice
 3. Użytkownik – odbiorca treści portalu katalogfischer.pl posiadający zarejestrowane konto
 4. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się korzystając z portalu.
 5. Hasło – wprowadzony przez Użytkownika ciąg znaków mający na celu zabezpieczenie dostępu do konta użytkownika.


III. Rejestracja i płatności

 1. Informacje o monetach w portalu katalogfischer.pl są powszechnie dostępne dla każdego odbiorcy z wyjątkiem informacji o cenach rynkowych monet.
 2. Odbiorca chcący uzyskać dostęp do cen musi zarejestrować konto w portalu i opłacić abonament.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji oraz dalszego użytkowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Gliwickie Centrum Numizmatyczne - Adam Łanowy.
 4. Po zarejestrowaniu konta użytkownika wymagana jest weryfikacja płatności, aby stwierdzić, czy użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do cen monet. Weryfikacji dokonuje pracownik firmy lub dokonywana jest automatycznie przez system płatności elektronicznych. Opłacony abonament jest ważny przez rok, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, na który został zakupiony dostęp.


IV. Korzystanie z portalu

 1. Administrator portalu katalogfischer.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa
 2. Dostęp do portalu realizowany jest przez przeglądarkę internetową zainstalowaną na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, smartfon, tablet, etc…) a połączenie jest szyfrowane, zabezpieczone certyfikatem SSL.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • Zgłaszania administratorowi portalu wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu, a w szczególności błędów związanych z certyfikatem SSL
  • Posiadania na urządzeniu końcowym aktualnego systemu operacyjnego (np. zainstalowane bieżące aktualizacje windows, android, macos, linux, etc…)
  • Posiadania na urządzeniu końcowym aktualnej wersji przeglądarki internetowej
  • Posiadania na urządzeniu końcowym aktualnego programu antywirusowego
 4. Zabrania się użytkownikowi kopiowania treści zawartych w katalogu oraz udostępniania czy publikowania ich w jakiejkolwiek formie osobom trzecim.
 5. Zabrania się użytkownikowi udostępniania poświadczeń do swojego konta osobom trzecim.
 6. katalogfischer.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z postanowieniami regulaminu działania użytkowników. Użytkownicy, których działania naruszają prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 7. katalogfischer.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika bez podania przyczyny.
 8. Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych podanych podczas rejestracji oraz późniejszego użytkowania konta.
 9. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta Użytkownika. W tym celu musi przejść do ustawień swojego profilu lub powiadomić administratora katalogfischer.pl.
   

V. Odstąpienie od umowy, zakupu

       1. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu do momentu dokonania płatności za treści cyfrowe objęte zakupem.
       2. Po dokonaniu płatności automatycznie zostają udostępnione dane cyfrowe, po udostępnieniu których nie ma możliwości odstąpienia od umowy ( usługa została wykonana ).

VI. Reklamacje

       1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą treści cyfrowej.
       2. Klient może zgłosić reklamację z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
                  email: gcn@interia.pl
       3. Portal ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia       wpłynięcia reklamacji.


VII. Pozostałe

 1. katalogfischer.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, informując o tym użytkowników poprzez wysłanie stosownej informacji na podany przez użytkownika adres e-mail oraz wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu treści Regulaminu.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Użytkownik rozwiązuje umowę z katalogfischer.pl, co skutkuje usunięciem jego konta.
 3. katalogfischer.pl zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia świadczenia usługi lub jej całkowitego zaprzestania.
   

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2023

zamknij