Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach portalu (https://katalogfischer.pl) jest Gliwickie Centrum Numizmatyczne - Adam Łanowy, ul. Rybnicka 56, 44-100 Gliwice.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.
 3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych takich jak: nazwisko, imiona, adres e-mail, numery telefonów, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa firmy, typ podmiotu, NIP, adres firmy, adres korespondencyjny firmy w procesie rejestracji jest dobrowolne lecz niezbędne do poprawnego świadczenia usługi.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c ustawy RODO wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług na rzecz Użytkownika portalu, a w szczególności w następujących celach:
  • weryfikacja uprawnień Użytkownika do dostępu do cennika katalogu,
  • zapewnienie Użytkownikowi możliwości opłacania abonamentu poprzez płatności elektroniczne,
  • wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • wystawiania i dostarczania Użytkownikowi dowodów sprzedaży abonamentu.
 5. Z zastrzeżeniem przypadków, gdy obowiązek dalszego udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub świadczenia usługi (np. realizacja płatności elektronicznych), Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika żadnym innym podmiotom.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo kontroli przetwarzanych danych, a zwłaszcza prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe określone w pkt 3 przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia usług, których stroną jest Użytkownik, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa określają okres ich przechowywania - w tym ustawa o rachunkowości wymagająca przechowywania danych przez okres 6 - ciu lat od daty ostatniej operacji.
 8. Usunięcie danych osobowych przez Użytkownika z prowadzonego przez Administratora portalu zbioru danych osobowych powoduje zablokowanie konta Użytkownika. Usunięcie danych z portalu nie powoduje usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych osobowych Administratora z uwagi na wymogi ustawy o rachunkowości do czasu upłynięcia okresu wymienionego w pkt 7 Polityki Prywatności.
 9. Portal w sposób automatyczny gromadzi następujące dane:
  • adres IP,
  • datę oraz czas zalogowania do portalu,
  • identyfikator sesji,
  • typ użytej przeglądarki internetowej.
  Dane wykorzystywane są w celach zapewnienia bezpieczeństa oraz utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług. Dane gromadzone automatycznie są okresowo usuwane przez Administratora, w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu,
  • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
zamknij